Thứ tư: 24/04/2019 ||

05 điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đã...

16/04/2019 14:51:04

99

Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.  

05 dieu kien cap chung chi hanh nghe hoat dong dau thau

Theo đó, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: Có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản; Tốt nghiệp đại học trở lên; Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đã tham gia thường xuyên, liên tục vào một trong các công việc liên quan đến hoạt động đấu thầu trong vòng 04 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đăng ký thi sát hạch); hoặc đã tham gia trong vòng 05 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đăng ký thi sát hạch) nhưng không thường xuyên, liên tục; Đạt kỳ thi sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức…

Khổng Vũ