Thứ sáu: 19/04/2019 ||

Chỉ mới giải ngân được 200 tỷ đồng vốn vay nhà ở xã hội

08/10/2018 8:44:11

574

Số vốn vay nhà ở xã hội dự kiến giải ngân trong năm 2018 là 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo ngân hàng chính sách xã hội tính đến đầu tháng 10 thì chỉ mới ...

Bình chọn bài viết

Số vốn vay nhà ở xã hội dự kiến giải ngân trong năm 2018 là 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo ngân hàng chính sách xã hội tính đến đầu tháng 10 thì chỉ mới có 700 người vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội ở 50 tỉnh thành, khoản vay tương ứng là 200 tỷ đồng.

Chỉ mới giải ngân được 200 tỷ đồng vốn vay nhà ở xã hội - CAFELAND.VN