Thứ bảy: 20/04/2019 ||

Hà Nội: Từ tháng 5 sẽ kiểm tra an toàn lao động tại các công trình xây dựng

04/04/2019 15:00:23

85

Hà Nội: Từ tháng 5 sẽ kiểm tra an toàn lao động tại các công trình xây dựng

Ngày 29/3, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 32/KH-SXD (GĐXD) về kiểm tra công tác quản lý chất lượng, an toàn - vệ sinh lao các công trình xây dựng trên ...

Bình chọn bài viết

Ngày 29/3, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 32/KH-SXD (GĐXD) về kiểm tra công tác quản lý chất lượng, an toàn – vệ sinh lao các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố năm 2019.

ha-noi-tu-thang-5-se-kiem-tra-an-toan-lao-dong-tai-cac-cong-trinh-xay-dung

Kế hoạch nhằm kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và công tác an toàn vệ sinh lao động trên công trường của chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan. Đồng thời, chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, công tác an toàn lao động, vệ sinh trên công trường.

Đối tượng kiểm tra là Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình (không phân biệt quy mô, nguồn vốn đầu tư) đang triển khai thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố và các nhà thầu (khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, tư vấn giám sát, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng,…) có liên quan đến dự án.

Về nội dung, kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình của các cơ quan, tố chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và chất lượng công trình xây dựng; Kiểm tra trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường và quản lý chất thải rắn xây dựng trong quá trình xây dựng công trình.

Từ đó, đề xuất xử lý vi phạm (nếu có) về quản lý chất lượng công trình xây dựng, công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, quản lý chất thải rắn xây dựng theo quy định hiện hành.

Theo kế hoạch của Sở Xây dựng Hà Nội, thời gian kiểm tra bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 10/2019.

Tâm An