Thứ sáu: 19/04/2019 ||

[Infographic] Các mô hình phát triển thành phố thông minh trên thế giới

Thành phố thông minh (Smart City) được hiểu là sự hội tụ của 3 yếu tố gồm hạ tầng hiệu quả, phát triển bền vững và môi trường sống thân thiện. Trên thế g...