Chủ nhật: 21/04/2019 ||

[Infographic] Hoàn thành nhiều chương trình nhà ở trọng điểm

10/08/2018 12:05:24

957

[Infographic] Hoàn thành nhiều chương trình nhà ở trọng điểm

Các địa phương đã phối hợp và triển khai nhiều chương trình nhà ở trọng điểm trong thời gian qua, góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở cho nhiều đối tượng c...

Bình chọn bài viết

Các địa phương đã phối hợp và triển khai nhiều chương trình nhà ở trọng điểm trong thời gian qua, góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở cho nhiều đối tượng chính sách, hộ nghèo, người thu nhập thấp

ĐT (Theo TTXVN)