Thứ hai: 22/04/2019 ||

Không ban hành “Danh mục các dự án” đầu tư nhà ở trên địa bàn Tp.HCM

Trả lời Sở Xây dựng Tp.HCM về nội dung kiến nghị việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn phù hợp với Chương trình, Kế hoạc...

03/04/2019 10:35:01

57

Không ban hành “Danh mục các dự án” đầu tư nhà ở trên địa bàn Tp.HCM
Bình chọn bài viết

Trả lời Sở Xây dựng Tp.HCM về nội dung kiến nghị việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn phù hợp với Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà của thành phố, Bộ Xây dựng khẳng định sẽ không ban hành “Danh mục các dự án” theo chương trình phát triển nhà ở.

Tại Công văn 64/BXD-QLN ngày 27/3, Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định tại Điều 15 Luật Nhà ở năm 2014, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng Chương trình phát triển nhà ở của địa phương bao gồm cả tại đô thị và nông thôn cho từng giai đoạn 5 năm và 10 năm hoặc dài hơn để trình HĐND cùng cấp thông qua trước khi phê duyệt. Đồng thời, UBND cấp tỉnh phải tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm và 5 năm trên địa bàn. 

Danh mục các dự ánTp.HCM sẽ không ban hành “Danh mục các dự án” theo chương trình
phát triển nhà ở. Ảnh: Zing

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, chương trình phát triển nhà ở của địa phương còn bao gồm các nội dung: Thực trạng các loại nhà ở (số lượng, tổng diện tích sàn xây dựng, loại nhà), nhu cầu vốn đầu tư xây dựng nhà ở, nhu cầu về diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở,… Đặc biệt tại khoản này không có nội dung quy định về số lượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở và danh mục các dự án đầu tư nhà ở trên địa bàn. 

Ngoài ra, Khoản 3 Điều 3 nghị định này quy định, nội dung kế hoạch phát triển nhà ở địa phương bao gồm: Số lượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư, tổng diện tích sàn xây dựng cần đầu tư, nguồn vốn huy động cho phát triển các loại nhà ở… Khoản này cũng không có nội dung về danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà trên địa bàn. 

Lý do Sở Xây dựng Tp.HCM phải phát công văn hỏi ý kiến Bộ Xây dựng là bởi hiện nay nhiều dự án nhà ở chưa được xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư do chưa rõ có hoặc không có trong danh mục dự án kèm theo Chương trình phát triển nhà ở của thành phố.

(Theo Sài Gòn Giải Phóng Online)