Thứ sáu: 19/04/2019 ||

Làm sổ đỏ phải nộp những khoản phí nào?

Tôi có mua một lô đất ở Đà Nẵng bằng giấy tay có chứng nhận của UBND phường vào năm 1995. Nay tôi muốn làm sổ đỏ cho mảnh đất này thì phải nộp những khoả...

27/10/2018 17:44:34

530

Bình chọn bài viết

Tôi có mua một lô đất ở Đà Nẵng bằng giấy tay có chứng nhận của UBND phường vào năm 1995. Nay tôi muốn làm sổ đỏ cho mảnh đất này thì phải nộp những khoản phí nào?

Làm sổ đỏ phải nộp những khoản phí nào?

(Bạn đọc)

Trả lời:

Để biết các khoản nghĩa vụ tài chính khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, mời bạn đọc xem câu trả lời trong video ở trên: