skip to main content
Phiên bản: Thử nghiệm ← ×

20:50 03/08/2021
Thông tin dự án
Dự án Căn hộ FPT Plaza 2 Đà Nẵng do Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng làm chủ đầu tư, xây dựng trên khu đất rộng 5.865 m2, với tổng số 700 căn hộ....
NEW