Connect with us

Nhường đất cho thuỷ điện, nhiều hộ gặp khó ở vùng tái định cư

44 hộ đồng bào xã Phước Hòa (Quảng Nam) nhường đất xây thủy điện. Sau tái định cư những người dân này gặp khó khăn vì thiếu đất sản xuất.

Facebook

Advertisement
Mua Ban Ky Gui Bat Dong San Mien Phi tai DIA THE VANG

Tỉnh thành

Bất động sản gần đây

BÌNH CHỌN

Mua Bán Bất Động Sản

Trending

Tweet

So sánh