Thứ bảy: 20/04/2019 ||

Quảng Ninh dừng việc lập 3 đồ án quy hoạch tại Hạ Long

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định dừng thực hiện 3 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 do Ban Quản lý vịnh Hạ Long triển khai thực hiện....

03/04/2019 21:01:58

48

Quảng Ninh dừng việc lập 3 đồ án quy hoạch tại Hạ Long
Bình chọn bài viết

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định dừng thực hiện 3 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 do Ban Quản lý vịnh Hạ Long triển khai thực hiện.

Đó là các đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm Bảo tàng sinh thái Hạ Long tại phường Hồng Hải, TP. Hạ Long; Quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm Văn hóa Làng Chài Cửa Vạn trên vịnh Hạ Long; Quy hoạch chi tiết 1/500 Tôn tạo cảnh quan tổng thể đảo Ti Tốp trên vịnh Hạ Long.

Trong đó, Quy hoạch Trung tâm Bảo tàng sinh thái Hạ Long đã được phê duyệt từ năm 2002, trong quá trình thực hiện có sự thay đổi, điều chỉnh về địa điểm xây dựng. Hiện tại, lô đất dự kiến xây dựng đã được điều chỉnh quy hoạch thành khu khách sạn, dịch vụ cao cấp.

Quy hoạch Trung tâm văn hóa Làng Chài Cửa Vạn trên vịnh Hạ Long đã được chấp thuận chủ trương từ năm 2007. Tuy nhiên , vì các lý do khác nhau, sau này dự án không được tiếp tục triển khai thực hiện.

Quy hoạch Tôn tạo cảnh quan tổng thể đảo Ti Tốp trên vịnh Hạ Long được phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết từ năm 2010. Trong quá trình triển khai đồ án phải thay đổi, điều chỉnh nhiều lần. Sau đó, UBND tỉnh đã giao Công ty TNHH Nam Tùng nghiên cứu quy hoạch tổng thể, dự án, phương án đầu tư, phương án quản lý và khai thác dịch vụ tại đảo Ti Tốp.

 

Thành Nguyễn
Báo Đầu tư Bất động sản