skip to main content
Phiên bản: Thử nghiệm ← ×
14:37 27/08/2021
14:37 27/08/2021
Các ngân hàng liên tục rao bán nợ xấu là bất động sản với hy vọng sẽ sớm thu hồi được nợ khi thời hạn xử lý nợ xấu đã gần kề, nhưng có nhiều lý do,...
NEW