skip to main content
Phiên bản: Thử nghiệm ← ×
13:20 24/08/2021
13:20 24/08/2021
Chuyên gia cho rằng giá chung cư trong lúc dịch vẫn tăng, trong khi nguồn cung ngày càng khan hiếm. Do đó, việc mua nhà lúc này không hề bị ảnh hưở...
15:15 21/08/2021
15:15 21/08/2021
Nhiều khu dân cư, đô thị mới ở TP HCM khi đưa vào sử dụng đã thiếu các điều kiện như quy hoạch đã được phê duyệt khiến dân cư và ngành chức năng ph...
NEW