skip to main content
Phiên bản: Thử nghiệm ← ×
19:30 09/08/2021
19:30 09/08/2021
Dù đã xây dựng hàng chục ngàn căn nhà ở xã hội (NƠXH), tuy nhiên nhu cầu thuê, mua ở Đà Nẵng vẫn rất lớn. Thời gian tới, bên cạnh xây mới hàng chục...
NEW