Việc cần làm khi mua phải đất quy hoạch, có tranh chấp

Nếu mua phải đất quy hoạch hoặc đất có tranh chấp thì điều đầu tiên người mua phải xem kỹ hợp đồng để yêu cầu bên bán trả lại tiền hoặc có căn cứ đ...