Thủ Tục, Quy Trình, Hồ Sơ Hợp Thức Hóa Nhà Đất Bằng Giấy Tờ Viết Tay năm 2021

Sau khi Nghị định số 01/2017/NĐ – CP có hiệu lực thì thủ tục hợp thức hóa nhà đất bằng giấy tờ viết tay đã được nới lỏng. Tuy nhiên, không phải ai ...