Người nước ngoài được mua nhà chung cư và được chuyển nhượng căn hộ ở Việt Nam?

Có phải người nước ngoài chỉ được mua nhà chung cư ở Việt Nam hay còn được mua nhà ở riêng lẻ, nhà mặt phố, đó là vướng mắc của không ít người khi ...