Khi chung cư hết hạn sử dụng? Phương án bồi thường tái định cư

Tùy trường hợp mà phương án bồi thường tái định cư khi chung cư hết hạn sử dụng là khác nhau và quy định này có sự thay đổi từ ngày 01/9/2021 theo ...