Video: Xây nhà trên đất ruộng có được chuyển sang đất ở? Có sổ đỏ không?

Đất ruộng hay đất nông nghiệp rất phổ biến ở nước ta nhưng xảy ra hiện trạng bỏ hoang/người dân xây nhà trên đất đó. Vậy, làm thế nào được xây nhà ...