Thời hạn sử dụng đất 2021: Những quy định mà người dân cần biết các loại đất theo quy định pháp luật

Thời hạn sử dụng đất là khoảng thời gian mà người sử dụng đất được thực hiện các quyền của mình. Mỗi loại đất sẽ có thời hạn sử dụng khác nhau....