Thứ sáu: 19/04/2019 ||

Thân nhân người có công bị từ trần có được hỗ trợ nhà ở không?

Xin hỏi, nếu người có công thuộc diện xem xét hỗ trợ về nhà ở bị từ trần sau ngày 15/6/2013 (ngày Quyết định 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực)...

17/08/2018 14:30:55

778

Thân nhân người có công bị từ trần có được hỗ trợ nhà ở không?
Bình chọn bài viết

Xin hỏi, nếu người có công thuộc diện xem xét hỗ trợ về nhà ở bị từ trần sau ngày 15/6/2013 (ngày Quyết định 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực) đến nay thì thân nhân ở cùng với người này có được hưởng tiếp các chính sách hỗ trợ về nhà ở không?

Ngoài ra, trường hợp người có công chết sau khi có quyết định phê duyệt thuộc diện hỗ trợ về nhà ở của cấp có thẩm quyền thì thân nhân ở cùng người này có được hưởng tiếp chính sách hỗ trợ về nhà ở không?

Phương Văn Thu (Lạng Sơn)

hỗ trợ nhà ở cho người có công

Các chính sách về hỗ trợ nhà ở cho người có công được nêutại Quyết định 22/2013/QĐ-TTg. Ảnh minh họa

Trả lời:

Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà có nêu quy định : chỉ có 12 nhóm đối tượng thuộc diện được hỗ trợ (Khoản 1, Điều 2).

Theo đó, với người có công có tên trong danh sách Đề án của địa phương đã được phê duyệt và đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra nếu chết thì sẽ thực hiện theo quy định tại Điểm b và Điểm c, Khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg.

Bộ Xây dựng

(Theo Chinhphu)