Thứ sáu: 26/04/2019 ||

Thủ tục chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất như thế nào?

Để chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất trong lô đất, bạn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều...