skip to main content
Phiên bản: Thử nghiệm ← ×
TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Nghị định 69/2021/NĐ-CP DOC (Bản Word)116.00 B7825-07-2021 Download
Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Nghị định 69/2021/NĐ-CP PDF (Bản có dấu đỏ)116.00 B28425-07-2021 DownloadPreview
Luật Cư trú 2020, Luật số 68/2020/QH14, Luật Cư trú mới nhất Luật 68/2020/QH14 PDF (Bản có dấu đỏ)116.00 B28525-07-2021 DownloadPreview
Luật Cư trú 2020, Luật số 68/2020/QH14, Luật Cư trú mới nhất Luật 68/2020/QH14 DOC (Bản Word)115.00 B8825-07-2021 Download
Nghị định 62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú Nghị định 62/2021/NĐ-CP PDF (Bản có dấu đỏ)116.00 B27625-07-2021 DownloadPreview
Nghị định 62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú Nghị định 62/2021/NĐ-CP DOC (Bản Word)116.00 B8125-07-2021 Download
Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Nghị quyết 43-NQ/TW DOC (Bản Word)111.00 B6825-07-2021 Download
Quyết định 435/QĐ-TT chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng Quyết định 435/QĐ-TTg PDF (Bản có dấu đỏ)113.00 B27025-07-2021 DownloadPreview
Quyết định 435/QĐ-TT chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng Quyết định 435/QĐ-TTg DOC (Bản Word)113.00 B7425-07-2021 Download
Quyết định 359/QĐ-TTg Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 Quyết định 359/QĐ-TTg PDF (Bản có dấu đỏ)113.00 B17025-07-2021 DownloadPreview
1 2 3

 

Link tải miễn phí sách Luật Kinh doanh BĐS và văn bản hướng dẫn, biểu mẫu mới nhất bất động sản.

 

Chúng tôi sẵn sàng đón nhận ý kiến đóng góp của các bạn về website cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu các bạn có nhu cầu liên hệ, đặt câu hỏi hoặc góp ý, xin vui lòng gửi email về địa chỉ info@diathevang.vn


NEW