Thứ bảy: 20/04/2019 ||

VIDEO: Nhiều sai phạm tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà

03/04/2019 21:54:34

72

Kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ ra một số sai phạm của dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort, thị trấn C...

Bình chọn bài viết

Kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ ra một số sai phạm của dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư.

 

Trong diện tích 47.300 m2 đất dự án, có gần 21.000 m2 đất được thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và trả tiền thuê đất hàng năm, và hơn 26.400 m2 đất được giao quản lý để xây dựng các công trình công cộng, sau khi hoàn thành sẽ bàn giao về cho địa phương bảo dưỡng. Theo kết luận thanh tra, trong gần 21.000m2, thì có hơn 6.800 m2 được thuê trả tiền hàng năm. Diện tích đất này, Tập đoàn Flamingo đã được bàn giao trên thực địa nhưng lại chưa thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong kết luận thanh tra nêu rõ, “Điều này chưa đúng quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 68 Nghị định số 43của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013”. Cũng theo kết luận thanh tra, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà UBND thành phố Hải Phòng cấp cho Tập đoàn Flamingo không thể hiện tên thửa đất, tờ bản đồ, loại đất cụ thể mà chỉ ghi diện tích đất được cấp và mục đích sử dụng đất ghi theo tên dự án “Xây dựng tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort”. Điều này là không đúng quy định tại Điều 98 Luật Đất đai năm 2013.

Với các sai phạm nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng cho Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo thuê hơn 6.800 m2 đất và điều chỉnh các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho công ty này theo quy định của pháp luật. Đối với Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu có văn bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng thuê đất đối với diện tích hơn 6.800 m2 đất theo quy định.

 

Nguồn: Tiền phong