skip to main content

Thẻ: cấp sổ đỏ

Thông tư 02/2023: 5 điểm mới đáng chú ý về cấp Sổ đỏ

5 điểm mới Thông tư 02/2023 về cấp sổ đỏ từ 20/5/2023…

Báo luatvietnam.vn

Luật 2023, đất ruộng có được cấp Sổ đỏ không?

Sổ đỏ có giá trị quan trọng trong việc chứng minh quyền…

Báo luatvietnam.vn

Năm 2023, đất rừng phòng hộ có được cấp Sổ đỏ không?

Đất rừng trong trường hợp được Nhà nước giao trực tiếp hoặc…

Báo luatvietnam.vn