skip to main content

Thẻ: condotel

Hỏi và Đáp: Quy định mới nhất về cấp sổ đỏ cho condotel như thế?

Tôi được biết theo Nghị định 10/2023/NĐ-CP, từ 20/5/2023 các công trình condotel…