skip to main content

Thẻ: đất 50 năm

[Cập nhật 2023] Đất 50 năm bị thu hồi đất được đền bù thế nào?

Theo hướng xử lý khi hết thời hạn sử dụng đất, trường…

Báo luatvietnam.vn