skip to main content

Thẻ: đất tái định cư

Đất tái định cư có được chuyển nhượng không?

Chuyển nhượng, mua bán đất đai là quyền cơ bản của người…

Báo luatvietnam.vn

Giá đất tái định cư được tính như thế nào? [Cập nhật 2023]

Giá đất tái định cư cũng là vấn đề được người dân…

Báo luatvietnam.vn

Đất tái định cư có được tách Sổ đỏ không?

Luật Đất đai hiện hành không có quy định về việc không…

Báo luatvietnam.vn