skip to main content
Golden Terrain Dia The Vang Golden Terrain Dia The Vang Le Hoi Ban Phao Hoa Da Nang 2023 43498 65798

Thẻ: hnk

HNK là đất gì? Chuyển lên đất thổ cư có được không?

Đất HNK có lên thổ cư được không? Căn cứ theo quy

bởi Báo luatvietnam.vn