skip to main content

Thẻ: nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội có được vay thế chấp ngân hàng không?

Người thuê, mua nhà ở xã hội không được phép thế chấp…

Báo luatvietnam.vn

Từ 15/6/2023, thay đổi điều kiện chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

Thông tư 03/2023/TT-BXD sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều…

Những ai được vay mua nhà từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng?

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đối với đối tượng mua…

Báo cafef.vn