skip to main content

Thẻ: tái định cư

Bị thu hồi đất trồng cây lâu năm có được tái định cư không?

Theo quy định trên, Nhà nước hỗ trợ tái định cư đối…

Báo luatvietnam.vn

Đất tái định cư có được chuyển nhượng không?

Chuyển nhượng, mua bán đất đai là quyền cơ bản của người…

Báo luatvietnam.vn

Giá đất tái định cư được tính như thế nào? [Cập nhật 2023]

Giá đất tái định cư cũng là vấn đề được người dân…

Báo luatvietnam.vn

Đất tái định cư có được tách Sổ đỏ không?

Luật Đất đai hiện hành không có quy định về việc không…

Báo luatvietnam.vn

Không có hộ khẩu có được đền bù tái định cư khi thu hồi đất?

Bố trí tái định cư được thực hiện khi người bị thu…

Báo luatvietnam.vn