skip to main content

Thẻ: thu hồi đất

Thu hồi đất nông nghiệp làm khu dân cư, được bồi thường thế nào?

Thu hồi đất nông nghiệp và bồi thường thu hồi đất nông…

Báo luatvietnam.vn

Bị thu hồi đất trồng cây lâu năm có được tái định cư không?

Theo quy định trên, Nhà nước hỗ trợ tái định cư đối…

Báo luatvietnam.vn

Không có hộ khẩu có được đền bù tái định cư khi thu hồi đất?

Bố trí tái định cư được thực hiện khi người bị thu…

Báo luatvietnam.vn

Quyết định thu hồi đất có thời hạn bao lâu?

Căn cứ theo quy định trên thì trước thông báo thu hồi…

Báo luatvietnam.vn

[Cập nhật 2023] Đất 50 năm bị thu hồi đất được đền bù thế nào?

Theo hướng xử lý khi hết thời hạn sử dụng đất, trường…

Báo luatvietnam.vn

Năm 2023, sử dụng đất khai hoang có bị thu hồi không?

Năm 2023, sử dụng đất khai hoang của hộ gia đình, cá…

Báo luatvietnam.vn