skip to main content

Thẻ: chuyển nhượng

Theo Luật 2023, đất nông nghiệp có được chuyển nhượng không?

Đất nông nghiệp là loại đất có thời hạn sử dụng, do…

Báo luatvietnam.vn

Một số lưu ý khi chuyển nhượng đất nông nghiệp khác

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những quyền cơ…

Báo laodong.vn

Năm 2023, đất nông nghiệp khác có chuyển nhượng được không?

Khoản 1 Điều 167 Luật Đất đai 2013 nêu rõ chuyển nhượng…

Báo luatvietnam.vn

Có được chuyển nhượng đất rừng đặc dụng không?

Có được chuyển nhượng đất rừng đặc dụng không? là nội dung…

Báo luatvietnam.vn