skip to main content

Thẻ: đất ao

Làm Sổ đỏ đất ao: Hồ sơ, thủ tục mới nhất 2023

Đất ao muốn được cấp sổ đỏ phải đáp ứng điều kiện…

Báo luatvietnam.vn

Đất ao có tách thửa được không?

Đất ao thường có ở các vùng nông thôn hoặc ngoại thành.…

Báo luatvietnam.vn