skip to main content

Thẻ: đất rừng sản xuất

Đất rừng sản xuất có làm trang trại được không?

Căn cứ theo Điều 57 Luật Đất đai 2013 có quy định…

Báo luatvietnam.vn

Đất rừng sản xuất có được chuyển nhượng không?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những quyền cơ…

Báo luatvietnam.vn