skip to main content

Thẻ: đất trồng cây lâu năm

Bị thu hồi đất trồng cây lâu năm có được tái định cư không?

Theo quy định trên, Nhà nước hỗ trợ tái định cư đối…

Báo luatvietnam.vn

Có được xây nhà tạm trên đất trồng cây lâu năm không?

Để phục vụ cho chăm sóc, trông nom cây trồng lâu năm,…

Báo luatvietnam.vn

Đất trồng cây lâu năm có thời hạn sử dụng bao lâu?

Từ quy định trên, đối với hộ gia đình, cá nhân sử…

Báo luatvietnam.vn