skip to main content

Thẻ: đất nông nghiệp

Thu hồi đất nông nghiệp làm khu dân cư, được bồi thường thế nào?

Thu hồi đất nông nghiệp và bồi thường thu hồi đất nông…

Báo luatvietnam.vn

Theo Luật 2023, đất nông nghiệp có được chuyển nhượng không?

Đất nông nghiệp là loại đất có thời hạn sử dụng, do…

Báo luatvietnam.vn

Xây nhà ở trên đất nông nghiệp có được bồi thường không?

Việc xây nhà trên đất nông nghiệp là tạo dựng tài sản…

Báo luatvietnam.vn

Đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích bị xử lý như thế nào?

Đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích bị xử lý như…

Báo luatvietnam.vn

Đất nông nghiệp có phải nộp thuế không? Ai phải nộp?

Đất nông nghiệp được sử dụng vào sản xuất nông nghiệp đều…

Báo luatvietnam.vn

Một số lưu ý khi chuyển nhượng đất nông nghiệp khác

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những quyền cơ…

Báo laodong.vn

Trình tự, thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thuộc trường…

Báo laodong.vn

Mẫu Đơn xin cải tạo đất nông nghiệp chi tiết, mới nhất 2023

Mẫu Đơn xin cải tạo đất nông nghiệp chi tiết, mới nhất…

Báo luatvietnam.vn

Năm 2023, đất nông nghiệp khác có chuyển nhượng được không?

Khoản 1 Điều 167 Luật Đất đai 2013 nêu rõ chuyển nhượng…

Báo luatvietnam.vn

Đất nông nghiệp khác được làm gì? Có được xây nhà không?

Việc xây nhà trên ở trên đất nông nghiệp khác là không…

Báo luatvietnam.vn

Hỏi và Đáp: Quy định về hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp

Gia đình tôi có 4 nhân khẩu được giao ruộng theo Nghị…