skip to main content

Tháng: Tháng Năm 2023

Theo Luật 2023, đất nông nghiệp có được chuyển nhượng không?

Đất nông nghiệp là loại đất có thời hạn sử dụng, do…

Báo luatvietnam.vn

Xây nhà ở trên đất nông nghiệp có được bồi thường không?

Việc xây nhà trên đất nông nghiệp là tạo dựng tài sản…

Báo luatvietnam.vn

Đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích bị xử lý như thế nào?

Đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích bị xử lý như…

Báo luatvietnam.vn

Luật 2023, đất ruộng có được cấp Sổ đỏ không?

Sổ đỏ có giá trị quan trọng trong việc chứng minh quyền…

Báo luatvietnam.vn

Chuyển đất vườn sang đất ở có cần xin phép không?

Theo quy định, thẩm quyền giải quyết chuyển mục đích sử dụng…

Báo luatvietnam.vn

Đất rừng sản xuất có làm trang trại được không?

Căn cứ theo Điều 57 Luật Đất đai 2013 có quy định…

Báo luatvietnam.vn

Quyết định thu hồi đất có thời hạn bao lâu?

Căn cứ theo quy định trên thì trước thông báo thu hồi…

Báo luatvietnam.vn

Đất nông nghiệp có phải nộp thuế không? Ai phải nộp?

Đất nông nghiệp được sử dụng vào sản xuất nông nghiệp đều…

Báo luatvietnam.vn

[Cập nhật 2023] Đất 50 năm bị thu hồi đất được đền bù thế nào?

Theo hướng xử lý khi hết thời hạn sử dụng đất, trường…

Báo luatvietnam.vn

Năm 2023, đất rừng phòng hộ có được cấp Sổ đỏ không?

Đất rừng trong trường hợp được Nhà nước giao trực tiếp hoặc…

Báo luatvietnam.vn

Làm Sổ đỏ đất ao: Hồ sơ, thủ tục mới nhất 2023

Đất ao muốn được cấp sổ đỏ phải đáp ứng điều kiện…

Báo luatvietnam.vn