skip to main content

Blog-Bất Động Sản

Dự thảo Luật Đất đai mới kiến được ban hành vào cuối năm nay. Trong đó đáng chú ý là việc siết việc cấp Sổ đỏ cho đất không có giấy tờ.